ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းမှာတင် ကမ္ဘာ့သစ်တောတွေရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ဆုံးရှုံးပြီးဖြစ်

Comments
Thar Htet Aung
Be my friend

Thar Htet Aung

Blogger at Curiosity
Hey, I’m Thar Htet, founder of Curiosity. I’m a blogger and technical expert(Engineering and Information & Technology) living in Yangon Region, Myanmar (Burma) holding the Bachelor Degree of Engineering. I am a fan of technology, entrepreneurship, and politics. I’m also interested in astronomy and education.
Thar Htet Aung
Be my friend